Mina kreationer är handgjorda, unika och bär stolta spår av sin tillverkning.
Vackra ting som inte bara förgyller vardagen utan även förmedlar en känsla av stillhet, sensualism och inspiration.

Dom är en hel vibe och har en egen hemsida på engelska, som du kan se här.

Jag är noggrann men skapar inte för att nå perfektion. Istället låter jag visionen leda mig genom den kreativa processen. Livet skapar genom mig och med mig vilket är det mest fantastiska som finns. Att vara ett med alltet, bortom tid & rum. Släppa den mentala kontrollen av “hur någonting bör eller ska se ut”.
Den gemensamma tråden i alla mina kreationer är att de kommer från en plats av djupt varande i nuet.

Mina produkter kan köpas här.

För hand och från grunden. Det är kärnan i mitt hantverk.

Varje produkt är ett eget litet universum. De tar form helt i sina egen takt. Mina kreationer eftersträvar inte ytlig perfektion och vill inte efterlikna någon trend. De bär stolt sina märken från de redskap jag använt.

Allt jag skapar har en individuell touch, samtidigt finns en röd tråd i alla mina uttryck, en tråd som inte går att sätta ord på.

Det är en känsla – en vibe – och den är vårt signum. Jag säger vårt, för att jag skapar i samklang med livet. Min kreativitet är större än min personlighet.

Mina kreationer känns annorlunda – för att de också är det.

Djup, fascination, glädje och kontraster är närvarande i alla steg av min produktion, och i alla detaljer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *